Новини

 

 

 

ПРИКЛЮЧИ ПРОЕКТЪТ „ЗАЕДНО ПОСТИГАМЕ ПОВЕЧЕ”, ФИНАНСИРАН ОТ ЦОИДУЕМ

 

Проектът „Заедно постигаме повече” на СУ”Васил Левски”-гр.Вълчи дол бе насочен към учениците, родителите и учителите на три средищни училища от община Вълчи дол - СУ„Васил Левски”-гр.Вълчи дол, ОбУ”Васил Левски”-с.Михалич и ОУ”Св.Климент Охридски”-с.Ст.Караджа. Той беше изпълнен в партньорство с тях и със СНЦ”Бъдеще за Вълчи дол”. Основна цел на проектното предложение бе осигуряване на условия за равен старт и достъп до качествено образование на учениците от етническите малцинства и подобряване педагогическото взаимодействие родител – учител – ученик чрез създаване на благоприятна училищна среда за пълноценно интегриране на учениците от етническите малцинства и ефективна работа за приобщаване на техните родители към образователния процес. Това беше постигнато чрез изпълнение на планираните дейности: „Работилница за родители”; Съвместно обучение на родители и учителите на тема „Взаимодействие на училището и родителите”; Обучение на доброволческите клубове от трите училища за работа с деца в риск от отпадане; Обучение на родителските клубове на тема „Родителско наставничество”; Клуб „Учим, творим, успяваме”; „Лятно училище сред природата за ученици и родители”; „Консултативен кабинет за работа с ученици и родители”. Част от тези дейности се реализираха съвместно с учениците, учителите и родителите от трите училища, а другите самостоятелно във всяко училище. Проектът продължи 11 месеца, от 1.10.2018 г. до 26.08.2019 г. В проектните дейности пряко участие взеха 417 ученици, 333 родители и 27 учители. Освен познатите форми и методи на работа с ученици и родители, проектът даде възможност за прилагане на иновативни, нови за училищата, като Работилница за родители, привличане на доброволци в работата с децата в риск от отпадане, прилагане на нова училищна политика за работа с родители и ученици и за партньорство с граждански организации чрез откриването на Консултативен кабинет. Проектът изпълни главната си цел - не просто да задържи учениците в училището като намали отпадането и безпричинните отсъствия, а и да амбицира ученици и родители да проявяват лична отговорност, да споделят и предават знания, умения и опит чрез разнообразяване атмосферата на учене и преживяванията на учениците.

ЛЮДМИЛА ПЕТКОВА

Ръководител на проекта

 

 „Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства /ЦОИДУЕМ/ и Бенефициентът носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Министерство на образованието и науката и ЦОИДУЕМ“.

 

 

   

   

   Основно училище „Климент Охридски"-

с.Стефан Караджа, общ.Вълчи дол, обл.Варна

Телефон: +359 (0)5135 2316; Email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА СХЕМА "УЧИЛИЩНО МЛЯКО "И СХЕМА "УЧИЛИЩЕН ПЛОД";

 

 

 

 

ЛЯТНО УЧИЛИЩЕ СРЕД ПРИРОДАТА ЗА УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ

 

В рамките на проект “Заедно постигаме повече”, финансиран с подкрепата на ЦОИДЕУМ бе организирано лятно училище сред природата за ученици и родители от трите училища, партньори по проекта – СУ”В.Левски”-гр.Вълчи дор, ОбУ”В.Левски”-с.Михалич и ОУ”Климент Охридски”-с.Ст.Караджа. Целта на лятното училище бе мотивиране на ученици и родители за активно включване в образователния процес и превенция на отпадането от училище. То се проведе в комплекс “Усоето” - град Елена през периода 04.06.-08.06.2019 г. В групата бяха подбрани 30 ученици и 12 родители с различен етнически произход. Предварително бе изготвена програма за дейностите по дни и часове.

 По време на петдневния престой децата се насладиха на прекрасната природа на Еленския Балкан, играха на чист въздух, радваха се на часовете, прекарани в басейна. Проведено бе интерактивно състезание „Училището, в което искам да уча”. Ученици, родители и учители бяха разделени на случаен принцип на три отбора. Всеки отбор нарисува училището на бъдещето, в което иска да учи. Говорители на отборите представиха своите проекти и споделиха своите мечти за желаното училище.

 С много приятни емоции бе съпроводена играта “Приключения в горския бивак”. След като изслушаха беседа „Природата в Еленския Балкан”, учениците направиха преход от 10 км., по време на който се запознаха с всички дървесни видове, за които научиха от съдържателя на комплекса. По време на прехода учениците се научиха как да се ориентират в планината.

               Проведено бе щафетно четене на приказки “Приказката прочети и поука извлечи“.  Най-запомняща бе последната вечер, когато се проведе карнавал под надслов “Приказката оживява”. Учениците,подпомогнати от родителите и учителите изработиха маски и костюми  за карнавала. Всички участници дефилираха, облечени в костюми на любими приказни герои. Вечерта небето над комплекса се озари от светлината на фенерите, които децата запалиха и пуснаха с посланието “Да бъдем добри и толерантни”.

Проведената образователна екскурзия обогати познанията на учениците за културното и историческо минало на нашата родина. Посещението в музея “Даскалоливницата” даде възможност на учениците да се докоснат до възрожденското училище. Разгледаха етнографската сбирка в една от сградите на музея.

 Преживяванията сред природата  оставиха трайни следи в съзнанието на децата.                                                                                

 Родителите се включиха във всички запланувани дейности.В анкетите, които попълниха споделиха,че си тръгват заредени с много приятни емоции.                                                                           

ЛЮДМИЛА ПЕТКОВА

Ръководител на проекта

 

„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства /ЦОИДУЕМ/ и Бенефициентът носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Министерство на образованието и науката и ЦОИДУЕМ“.

 

 

 

 

 

ОУ”КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”-С.СТЕФАН КАРАДЖА ЩЕ РАБОТИ ПО ПРОЕКТ „ЗАЕДНО ПОСТИГАМЕ ПОВЕЧЕ” – НА СУ”ВАСИЛ ЛЕВСКИ”-ГР.ВЪЛЧИ ДОЛ, ФИНАНСИРАН ОТ ЦОИДУЕМ

    Проектът „Заедно постигаме повече” на СУ”Васил Левски”-гр.Вълчи дол е насочен към учениците, родителите и учителите на три средищни училища от община Вълчи дол - СУ„Васил Левски”-гр.Вълчи дол, ОбУ”Васил Левски”-с.Михалич и ОУ”Св.Климент Охридски”-с.Ст.Караджа. Той ще бъде изпълнен в партньорство с тях и със СНЦ”Бъдеще за Вълчи дол”. Основна цел на проектното предложение е осигуряване на условия за равен старт и достъп до качествено образование на учениците от етническите малцинства и подобряване педагогическото взаимодействие родител – учител – ученик чрез създаване на благоприятна училищна среда за пълноценно интегриране на учениците от етническите малцинства и ефективна работа за приобщаване на техните родители към образователния процес. Това ще бъде постигнато чрез изпълнение на планираните дейности: „Работилница за родители”; Съвместно обучение на родители и учителите на тема „Взаимодействие на училището и родителите”; Обучение на доброволческите клубове от трите училища за работа с деца в риск от отпадане; Обучение на родителските клубове на тема „Родителско наставничество”; Клуб „Учим, творим, успяваме”; „Лятно училище сред природата за ученици и родители”; „Консултативен кабинет за работа с ученици и родители”. Част от тези дейности ще се реализират съвместно с учениците, учителите и родителите от трите училища, а другите самостоятелно във всяко училище. Проектът ще е с продължителност 11 месеца, от 1.10.2018 г. до 31.08.2019 г. В проектните дейности пряко участие ще вземат 295 ученици, 331 родители и 27 учители. Освен познатите форми и методи на работа с ученици и родители, проектът предвижда прилагането на иновативни, нови за училищата, като Работилница за родители, привличане на доброволци в работата с децата в риск от отпадане, прилагане на нова училищна политика за работа с родители и ученици и за партньорство с граждански организации чрез откриването на Консултативен кабинет. Проектът цели не просто да задържи учениците в училището като намали отпадането и безпричинните отсъствия, а и да амбицира ученици и родители да проявяват лична отговорност, да споделят и предават знания, умения и опит чрез разнообразяване атмосферата на учене и преживяванията на учениците.

 

„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства /ЦОИДУЕМ/ и Бенефициентът носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Министерство на образованието и науката и ЦОИДУЕМ“.