Новини

 

СЪОБЩЕНИЕ

НА ОСНОВАНИЕ т. 2 ОТ ЗАПОВЕД №1072/07.11.2020г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

ОТ 09.11.2020 ДО 22.11.2020г. ВКЮЧИТЕЛНО

В OУ "КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" -С. СТЕФАН КАРАДЖА ВСИЧКИ УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ OT 1 ДО 7 КЛАС  ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА НА ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ.

СРОКЪТ И ОБХВАТЪТ НА ДИСТАНЦИОННАТА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРОМЕНЕН В ЗАВИСИМОСТ ОТ РАЗВИТИЕТО НА ЕПИДЕМИОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА

 

 

           

ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ РОДИТЕЛИТЕ

15.03.2020 г.

Уважаеми родители,

Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България. Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек. Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес. Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надежна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един по нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва. Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са електронни варианти на учебници, електронно четими учебници, както и електронни ресурси на редица доставчици.

Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения. Един от положителните резултати на дигитализацията е подобрения обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност.

За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:

- Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;

- Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;

- Подгответе налично електронно устройство и при възможност - свързване с интернет;

- Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят.

Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели:

- Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им;

- Насърчавайте детето да бъде активно;

- Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние;

- Съдействахте на по-малките деца с нaличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ;

- Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници;

- Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.

Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на детето.

Началник на РУО - Варна

 

 

   


 Във връзка с дадено задължително предписание от РЗИ-Варна , училищата от област Варна преустановяват учебни занятия от 15.03.2020г.

 

 

 


   

          

   13.03.2020